Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
business-like
business-like
['biznislaik]
tính từ
thực tế, thiết thực
tháo vát, thạo việc
đâu ra đấy, gọn gàng, có tổ chức


/'biznislaik/

tính từ
thực tế, thiết thực
tháo vát, thạo việc
đâu ra đấy, gọn gàng, có tổ chức

Related search result for "business-like"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.