Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
belike
belike
[bi'laik]
phó từ
(từ cổ,nghĩa cổ) có lẽ, không chừng


/bi'laik/

phó từ
(từ cổ,nghĩa cổ) có lẽ, không chừng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "belike"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.