Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
estate-agent


/is'teit'eidʤənt/

danh từ
người thuê và bán nhà cửa đất đai
người quản lý ruộng đất

Related search result for "estate-agent"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.