Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
tay sainoun
agent, hireling, lackey

[tay sai]
lackey; hireling; henchman; cat's-paw; myrmidonGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.