Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
eland

eland
['i:lənd]
danh từ
(động vật học) linh dương Châu phi


/'i:lənd/

danh từ
(động vật học) linh dương Châu phi

Related search result for "eland"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.