Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
homeland
homeland
['houmlænd]
danh từ
quê hương, tổ quốc, xứ sở


/'houmlænd/

danh từ
quê hương, tổ quốc, xứ sở

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "homeland"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.