Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
icelander
icelander
['aislændə]
danh từ
người Aixơlen, người Băng Đảo


/'aishləndə/

danh từ
người băng đảo

Related search result for "icelander"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.