Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tableland
tableland
['teibllænd]
danh từ
khu vực đất rộng ở bình độ cao; vùng cao nguyên; bình nguyên


/'teibllænd/

danh từ
vùng cao nguyên


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.