Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
dye-stuff
dye-stuff
['daistʌf]
danh từ
thuốc nhuộm


/'daistʌf/

danh từ
thuốc nhuộm

Related search result for "dye-stuff"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.