Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
khí pháchnoun
sence of perposes and uprightness, stuff, stamp

[khí phách]
danh từ
sence of perposes and uprightness, stuff, stampGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.