Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bund
bund
[bʌnd]
danh từ
đê, đập (ở Anh, Ân Độ)


/bʌnd/

danh từ
Anh, Ân đê, đập

Related search result for "bund"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.