Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bind

bind
[baind]
(bất qui tắc) ngoại động từ bound
[baund]
trói, buộc, bỏ lại
to bind hand and foot
trói tay, trói chân
to be bound to do something
bắt buộc phải làm gì; nhất định phải làm gì
ký hợp đồng học nghề
to be bound as an apprentice
ký hợp đồng học nghề
ràng buộc
to bind oneself
tự mình ràng buộc với, giao ước, hứa hẹn, cam đoan
to be bound by an oath
bị ràng buộc bởi lời thề
chấp nhận, thừa nhận (một giao kèo, giá cả mua bán...)
to bind a bargain
chấp nhận giá cả mua bán
làm táo bón (đồ ăn)
băng bó (vết thương); đánh đai nẹp (thùng...); đóng (sách); tết quanh
head bound with laurels
đầu tết vòng hoa nguyệt quế
(bất qui tắc) nội động từ bound
[baund]
kết lại với nhau, kết thành khối rắn
clay binds to heat
đất sét rắn lại khi đem nung
(kỹ thuật) kẹt (các bộ phận trong máy)
táo bón
to bind up
băng bó (vết thương)
đóng (nhiều quyển sách) thành một tập
danh từ
(ngành mỏ) vỉa đất sét (giữa hai vỉa than)
(âm nhạc) dấu nối
chuyện phiền nhiễu rắc rối(Tech) liên kết, nối


buộc, liên kết

/baind/

(bất qui tắc) ngoại động từ bound /baund/, bounden /'baundən/ (từ cổ,nghĩa cổ)
trói, buộc, bỏ lại
to bind hand and foot trói tay, trói chân
to be bound to do something bắt buộc phải làm gì; nhất định phải làm gì
ký hợp đồng học nghề
to be bound [as an] apprentice ký hợp đồng học nghề
ràng buộc
to bind oneself tự mình ràng buộc với, giao ước, hứa hẹn, cam đoan
to be bound by an oath bị ràng buộc bởi lời thề
chấp nhận, thừa nhận (một giao kèo, giá cả mua bán...)
to bind a bargain chấp nhận giá cả mua bán
làm táo bón (đồ ăn)
băng bó (vết thương); đánh đai nẹp (thùng...); đóng (sách); tết quanh
head bound with laurels đầu tết vòng hoa nguyệt quế

(bất qui tắc) nội động từ bound /baund/
kết lại với nhau, kết thành khối rắn
clay binds to heat đất sét rắn lại khi đem nung
(kỹ thuật) kẹt (cán bộ phân trong máy)
táo bón !to bind over
bắt buộc
to bind over appear buộc phải ra toà !to bind up
băng bó (vết thương)
đóng (nhiều quyển sách) thành một tập

danh từ
(ngành mỏ) vỉa đất sét (giữa hai vỉa than)
(như) bire
(âm nhạc) dấu nối

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "bind"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.