Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bint
bint
[bint]
danh từ
(từ lóng) cô gái


/bint/

danh từ
(từ lóng) cô gái

Related search result for "bint"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.