Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
altar-piece
altar-piece
['ɔ:ltəpi:s]
danh từ
bức trang trí sau bàn thờ


/'ɔ:ltəpi:s/

danh từ
bức trang trí sau bàn thờ

Related search result for "altar-piece"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.