Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
smoking

danh từ
sự hút thuốc; hành động hút thuốc, thói quen hút thuốcsmoking
['smoukiη]
danh từ
sự hút thuốc; hành động hút thuốc, thói quen hút thuốc


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "smoke"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.