Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
wrist

wrist
[rist]
danh từ
cổ tay (khớp nối để bàn tay cử động)
cổ tay áo
(thể dục,thể thao) cú đánh bằng cổ tay


/rist/

danh từ
cổ tay
cổ tay áo
(thể dục,thể thao) cú đánh bằng cổ tay

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "wrist"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.