Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stipe
stipe
[staip]
danh từ
(sinh vật học) cuống, chân (như) stipes


/staip/

danh từ
(sinh vật học) cuống, chân

Related search result for "stipe"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.