Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
spunk
spunk
[spʌηk]
danh từ
(thông tục) sự gan dạ
(thông tục) khí thế; tinh thần
sự tức giận, sự nổi giận
(từ lóng) tinh dịch
nội động từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đùng đùng nổi giận


/spʌɳk/

danh từ
(thông tục) sự gan dạ
khí thế; tinh thần
sự tức giận, sự nổi giận

nội động từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đùng đùng nổi giận

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "spunk"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.