Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
slowness
slowness
['slounis]
danh từ
sự chậm chạp
sự kém lanh lợi, sự đần độn
sự buồn tẻ (cuộc biểu diễn)
sự chậm lại (đồng hồ)


/'slounis/

danh từ
sự chậm chạp
sự kém lanh lợi, sự đần độn
sự buồn tẻ (cuộc biểu diễn)
sự chậm lại (đồng hồ)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "slowness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.