Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
silliness
silliness
['silinis]
danh từ
tính ngờ nghệch, tính ngớ ngẩn, tính khờ dại


/'silinis/

danh từ
tính ngờ nghệch, tính ngớ ngẩn, tính khờ dại

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "silliness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.