Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shield-hand
shield-hand
['∫i:ld'hænd]
danh từ
tay trái


/'ʃi:ldhænd/

danh từ
tay trái

Related search result for "shield-hand"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.