Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bươm bướmnoun
Butterfly
truyền đơn bươm bướm hand-sized leaflet, hand tract

[bươm bướm]
danh từ.
Butterfly
truyền đơn bươm bướm
hand-sized leaflet, hand tractGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.