Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
polyphase
polyphase
['pɔlifeiz]
tính từ
(điện học) nhiều pha(vật lí) nhiều pha

/'pɔlifeiz/

tính từ
(điện học) nhiều pha

Related search result for "polyphase"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.