Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pleasure-ground
pleasure-ground
['pleʒəgraund]
danh từ
sân chơi; công viên, nơi dạo chơi


/'pleʤəgraund/

danh từ
sân chơi
công viên; nơi dạo chơi

Related search result for "pleasure-ground"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.