Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
minimize
minimize
['minimaiz]
như minimisecực tiểu hoá

/'minimaiz/ (minimize) /'minimaiz/

ngoại động từ
giảm đến mức tối thiểu
đánh giá thấp

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "minimize"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.