Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
maty


/'meiti/ (maty) /'meiti/

tính từ
thân mật, thân thiết

Related search result for "maty"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.