Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
m.d.


/'emdi:/

(viết tắt) của Doctor of Medicine bác sĩ y khoa

Related search result for "m.d."

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.