Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mead

mead
[mi:d]
danh từ
đồng cỏ
rượu mật ong


/mi:d/

danh từ
rượu mật ong
(thơ ca), (như) meadow

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "mead"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.