Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
matey
matey
['meiti]
tính từ
thân mật, thân thiết
to be matey with somebody
thân mật với ai


/'meiti/ (maty) /'meiti/

tính từ
thân mật, thân thiết

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "matey"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.