Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
left-luggage office
left-luggage+office
['left,lʌgidʒ'ɔfis]
danh từ
(ngành đường sắt) nơi giữ đồ vật bỏ quên


/'left,lʌgidʤ'ɔfis/

danh từ
(ngành đường sắt) nơi giữ đồ vật bỏ quên

Related search result for "left-luggage office"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.