Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
leaf-fat
leaf-fat
['li:ffæt]
danh từ
mỡ lá (lợn)


/'li:ffæt/

danh từ
mỡ lá (lợn)

Related search result for "leaf-fat"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.