Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
leaf-bud
leaf-bud
['li:fbʌd]
danh từ
búp lá


/'li:fbʌd/

danh từ
búp lá

Related search result for "leaf-bud"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.