Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
lathery
lathery
['lɑ:ðəri]
tính từ
có bọt (chất nước, xà phòng)
đổ mồ hôi (ngựa)


/'lɑ:ðəri/

tính từ
có bọt (chất nước)
xoa xà phòng (để cạo râu)
đổ mồ hôi (ngựa)

Related search result for "lathery"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.