Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
liter
liter
['litə]
Cách viết khác:
litre
['litə]
như litre


/'li:tə/ (liter) /'litə/

danh từ
lít

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "liter"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.