Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
irascible




irascible
[i'ræsibl]
tính từ
nóng nảy; cáu kỉnh


/i'ræsibl/

tính từ
nóng tính, dễ cáu, dễ nổi giận

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "irascible"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.