Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
flashing
danh từ
sự nung nóng từng đợt; sự tăng nhiệt độ từng đợt
(thủy lợi) sự dâng mức nước trong âu
tấm kim loại ngăn nước chảy từ mái xuốngflashing
['flæ∫iη]
danh từ
sự nung nóng từng đợt; sự tăng nhiệt độ từng đợt
(thủy lợi) sự dâng mức nước trong âu
tấm kim loại ngăn nước chảy từ mái xuống


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "flash"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.