Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
clay-cold
clay-cold
['kleikould]
tính từ
lạnh cứng (người chết)


/'kleikould/

tính từ
lạnh cứng (người chết)

Related search result for "clay-cold"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.