Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phải gió


[phải gió]
to faint from a cold
phải gió lăn ra đường
to catch a cold and fall unconscious in the streets
how naughty of you!; damn you!
phải gió cái anh này! giấu cái nón đâu rồi?
how naughty of you! where have you hidden my hat ?
xem chết tiệtFaint from a cold
Phải gió lăn ra đường to catch a cold and fall unconscious in the streets
How naughty of you!
Phải gió cái anh này! Giấu cái nón đâu rồi? How naughty of you! Where have you hidden my hat?


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.