Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
cape/keip/

danh từ

áo choàng không tay

danh từ

mũi đất (nhô ra biển)

    the cape of Good Hope mũi Hảo vọng


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "cape"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.