Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mantle
mantle
['mæntl]
danh từ
áo khoác, áo choàng không tay
(nghĩa bóng) cái che phủ, cái che đậy
măng sông đèn
(giải phẫu) vỏ não, vỏ đại não
(động vật học) áo (của động vật thân mềm)
ngoại động từ
choàng, phủ khăn choàng
che phủ, che đậy, bao bọc
nội động từ
sủi bọt, có váng (nước, rượu)
xông lên mặt (máu); đỏ ửng lên (mặt)
face mantled with blushes
mặt đỏ ửng lên
blushes mantled on one's cheeks
má đỏ ửng lên


/'mæntl/

danh từ
áo khoác, áo choàng không tay
(nghĩa bóng) cái che phủ, cái che đậy
măng sông đèn
(giải phẫu) vỏ nâo, vỏ đại não
(động vật học) áo (của động vật thân mềm)

ngoại động từ
choàng, phủ khăn choàng
che phủ, che đậy, bao bọc

nội động từ
sủi bọt, có váng (nước, rượu)
xông lên mặt (máu); đỏ ửng lên (mặt)
face mantled with blushes mặt đỏ ửng lên
blushes mantled on one's cheeks má đỏ ửng lên

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "mantle"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.