Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
brushy
brushy
['brʌ∫i]
tính từ
như bàn chải lởm chởm
có nhiều bụi cây, rậm rạp


/'brʌʃi/

tính từ
như bàn chải lởm chởm
có nhiều bụi cây, rậm rạp

Related search result for "brushy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.