Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
breezy

breezy
['bri:zi]
tính từ
có gió hiu hiu
mát, thoáng gió (chỗ)
vui vẻ, hồ hởi, phơi phới
hoạt bát, nhanh nhẩu


/'bri:zi/

tính từ
có gió hiu hiu
mát, thoáng gió (chỗ)
vui vẻ, hồ hởi, phơi phới
hoạt bát, nhanh nhẩu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "breezy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.