Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bricky
bricky
['briki]
tính từ
ngổn ngang đầy gạch
giống gạch, màu gạch


/'briki/

tính từ
ngổn ngang đầy gạch
giống gạch, màu gạch

Related search result for "bricky"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.