Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
blonde

blonde
[blɔnd]
danh từ
cô gái tóc hoe, người đàn bà tóc hoe
tính từ
(như) blond


/blɔnd/

danh từ
cô gái tóc hoe, người đàn bà tóc hoe

tính từ
(như) blond

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "blonde"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.