Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
brunette

brunette
[bru:'net]
danh từ
người đàn bà ngăm đen (thuộc nòi da trắng, song tóc đen hoặc nâu, mắt đen và nước da ngăm đen)
tính từ
ngăm đen (có tóc đen hoặc nâu, mắt đen và nước da ngăm đen)


/bru:'net/

danh từ
người đàn bàn ngăm đen (thuộc nòi da trắng, nhưng tóc đen hoặc nâu, mắt đen và nước da ngăm đen)

tính từ
ngăm đen (có tóc đen hoặc nâu, mắt đen và nước da ngăm đen)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "brunette"
  • Words pronounced/spelled similarly to "brunette"
    brunette brunt

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.