Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
platinum blonde
platinum+blonde
['plætinəmblɔnd]
danh từ
(thông tục) tóc bạch kim


/'plætinəm'blɔnd/

danh từ
(thực vật học) cô gái tóc vàng bạch kim


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.