Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
blond

blond
[blɔnd]
Cách viết khác:
blonde
[blɔnd]
tính từ
vàng hoe


/blɔnd/ (blonde) /blɔnd/

tính từ
vàng hoe

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "blond"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.