Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bean-feast
bean-feast
['bi:nfi:st]
Cách viết khác:
beano
['bi:nou]
danh từ
bữa thết hàng năm (chủ thết công nhân)
buổi liên hoan
thời gian vui nhộn


/'bi:nfi:st/

danh từ
bữa thết hàng năm (chủ thết công nhân)
buổi liên hoan
thời gian vui nhộn

Related search result for "bean-feast"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.