Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bamboo

bamboo


bamboo

Bamboo is a very useful plant from Asia. Pandas eat bamboo.

[bæm'bu:]
danh từ
cây tre


/bæm'bu:/

danh từ
cây tre

Related search result for "bamboo"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.