Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
apsis
apsis
['æpsis]
danh từ, số nhiều apsides
[æp'saidi:z]
(thiên văn học) cùng điểm


/'æpsis/

danh từ, số nhiều apsides /æp'saidi:z/
(thiên văn học) cùng điểm

Related search result for "apsis"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.